Informace o realizované fúzi sloučením.

03.01.2018 14:06

Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností dne 1.1.2018 bude zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě fúze sloučením společnosti FTP Plastics, s.r.o. se sídlem ČSA 730, 783 53 Velká Bystřice, IČO 253 54 418, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14717 a společnosti L.A.V. – polycarbon s.r.o..

 

Jedná se o proces fúze sloučením podle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. V rámci fúze sloučením dochází k zániku společnosti L.A.V. - polycarbon s.r.o. a její jmění přechází na nástupnickou společnost FTP Plastics, s.r.o.

 

Současně s přechodem jmění Zanikající společnosti přecházejí na Nástupnickou společnost související práva a povinnosti.

 

K realizaci přeměny dojde s účinností k 1.1.2018. Od tohoto dne se stáváte obchodním partnerem nástupnické společnosti FTP Plastics, s.r.o. na základě smluvních ujednání platných ke dni 31.12.2017.